PHẦN 3: CHÂN LÝ VẠN VẬT VÀ CHÂN LÝ GIÁC NGỘ (TRÍ TUỆ BAO TRÙM VẠN VẬT VŨ TRỤ)