Chân lý Vạn vậtChân lý Giác ngộ là hai di sản của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh (Tâm) và con người. Hai chân lý là ánh sáng trí tuệ vô lượng, là phương thuốc, là con đường, là phương pháp duy nhất giúp Tuệ linh (Tâm) và con người chuyển sinh bền vững, đó là đắc được Đạo hợp nhất của Vũ trụ – đắc được bộ lọc năng lượng trong trụ linh.

          Những tri thức của Hai Chân Lý được tác giả, triết gia Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo) giải mã và xây dựng hoàn chỉnh trong 3 cuốn sách:

          1) Cuốn sách Hai Chân Lý Với Bát Không Hoàn Đạo: đó là những tri thức triết học giải mã tận cùng về sự thật của cội nguồn, bản chất của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người; đó là soi sáng, phơi bày sự thật về các con đường chuyển sinh, về con đường chuyển sinh bền vững, về Đạo hợp nhất của Vũ trụ mà Tuệ linh, con người đang tìm kiếm.

          2) Cuốn sách Hạt Năng Lượng Tận Cùng Và Những Bản Chất, Cơ Chế Vận Hành Vũ Trụ: đó là những tri thức về hạt năng lượng tận cùng, những bản chất, những cơ chế, những quy luật vận hành vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người; đó là những ánh sáng trí tuệ của hai chân lý.

          3) Cuốn sách Thực Hành Sản Sinh Hạt Năng Lượng: đó là thực hành cơ chế sản sinh hạt năng lượng tận cùng – hạt năng lượng nhân quả thông qua vòng tròn sản sinh hạt; đó là kết quả minh chứng cho ánh sáng trí tuệ siêu việt của hai chân lý.