Bài 1: Hạt sóng dã chiến – Cội nguồn của vụ nổ siêu năng lượng hình thành Vũ trụ